Spes. Indremedisin og fordøyelsessykdommer mage og tarmundersøkelser.

Åpningstider :

Mandag til fredag 08.00-14.00

Telefontid :

Mandag til fredag 14.00-15.00

915 98 933

Sende email til oss

 

Hvordan komme til oss.

​

Henvisning fra fastlege sendes til oss. Vi sender da ut timeavtale med informasjon om forberedelse. Vi forsøker å holde ventetiden under 4 uker for gastroskopi, og under 10 uker for colonoskopi.

Valery Glazkov.

Valery Glazkov jobber heltid ved Gastro-Legegruppen. Han har legestudier og 3 års stipendiat i Sankt-Petersburg, Russland med doktorgradsavhandling i indremdisin på CV-en sin. Han arbeidet ved sykehuset i Haugesund i 2000-2015, og har også 2 års erfaring fra Haukeland universitetssykehus. Han ble godkjent spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer i 2009, og har 20 års erfaring med gastroskopi og colonoskopi. Han var overlege ved Haugesund sykehus 2005-2015.

Hvor vi er i Haugesund.

Åpningstider 

Man til fre 08.00 - 14.00

Telefontid

Man til fre 14.00 - 15.00

915 98 933

GASTROSKOPI.

Dette er en undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm ved nedføring av en "kikkertslange" gjennom munnen. Undersøkelsen krever samarbeid med pasienten og varer bare få minutter. Unntaksvis kan man få en ”likeglad-sprøyte” (Stesolid) før undersøkelsen. I så fall må du ikke kjøre bil og du må ha med noen som kan følge deg hjem etterpå.

Avtalen med Rikstrygdeverket gjør at vi er nødt til å kreve henvisning fra annen lege (almennlege eller spesialist i annen disiplin).Ved undersøkelsen gjør vi gjerne samtidig en samlet vurdering av tilstanden med råd tilbake til henvisende lege om evt. ytterligere utredning dersom der ikke avdekkes en tilstand som gjør at behandling blir startet straks.

Statistisk vil de fleste undersøkelser vise normale forhold. De mest vanlige sykelige tilstander vi påviser er:

1. Magesår.

2. Spiserørskatarr, gjerne med samtidig påvisning av mellomgolvsbrokk.

Gastroskopi med prøvetagning er også "gullstandard" for diagnostisering av cøliaci (gluten-intoleranse). Blant annet ved mistanke om ondartet sykdom tar vi prøver som blir analysert ved annet laboratorium. For tiden samarbeider vi med FÜRST Laboratorium i Oslo. Det tar ca. tre uker før vi har svar på undersøkelse av vevsprøve.

Det er en forutsetning for vellykket undersøkelse at magesekken er tom. Det kreves derfor at pasienten faster (ikke mat eller drikke) de siste 8 timene før undersøkelsen. For ikke å vanskeliggjøre påvisning av magesårbakterier der dette er aktuelt,anbefaler vi å unngå syresekresjonshemmende tabletter de siste 7 dager før undersøkelsen. Informasjon om forberedelse blir tilsendt sammen med timeavtalen. Sukkersykepasienter som bruker insulin blir gjerne satt opp til undersøkelse tidlig på dagen. Det er derfor viktig at det gis informasjon om dette når slik tilstand foreligger.

KOSTNAD.

Denne utgjør 482, - NOK for gastroskopi og 528, - NOK for colonoskopi per 20.09.2018. 

Egenandel vil til enhver tid tilsvare trygdeverket satser og godskrives egenandelskort. 

Samlet kostnad med tillegg for materiell / engangsutstyr fremgår i innkalling- brev.

​

Les mer her hos om egenandel Helse Norge.

COLONOSKOPI.

Hva er Colonoskopi

Colonoskopi er endoskopisk undersøkelse av tykktarm og endetarm. Under undersøkelsen føres en bøyelig slange gjennom tarmen og bilde overføres til en TV-skjerm. Man har mulighet til å ta prøver fra tarmslimhinnen for å stille nøyaktig dose. Man kan også fjerne godartete utvekster som ikke er for store. Undersøkelsen tar 20-30 minutter. Tykktarmen er 80-90 cm lang og har ofte mange svinger. Dette gjør at undersøkelsen hos enkelte oppleves noe ubehagelig og føles som luft-smerter. En såkalt likegladsprøyte (Stesolid) er sjelden nødvendig, men kan være til hjelp hvis undersøkelsen blir besværlig. I så fall må du ha med følge som kan kjøre deg hjem.

​

Når er det aktuelt med colonoskopi?

Den viktigste henvisningsårsaken er blod i avføringen, enten synlig eller påvist i avføringsprøver levert til legen. Diarre er også en vanlig henvisningsgrunn. Arvelig belastning med kreft i endetarm eller tykktarm er også en vanlig henvisningsårsak. Usikre funn ved røntgenundersøkelse av tykktarmen fører også ofte til colonoskopi.

​

Hva finner vi ved colonoskopi?

Hos ca. ¼ finner man helt normal tarm. Hos ca. hver 5. person finner vi godartete utvekster (polypper) som vi som regel fjerner i forbindelse med undersøkelsen. Vi vil fjerne disse for å hindre at de utvikler seg i mer alvorlig retning. Betennelsessykdommer i tarmen (ulcerøs colitt eller Morbus Crohn) påvises også best ved colonoskopi. Kreft i tykktarm og endetarm er den vanligste kreftform kvinner og menn sett under ett. Jo tidligere svulsten påvises, jo bedre er sjansene for full helbredelse. Colonoskopi er den absolutt beste måten å avsløre slik kreft på, og det er viktig at ventetiden på undersøkelsen ikke er for lang

​

Polypper i tykktarmen er utvekster på tykktarmslimhinnen. Polypper er et hyppig funn ved tykktarmsundersøkelse (colonoskopi), vi finner dette hos cirka hver 5. person. De kan ha størrelse fra få mm og til noen få cm, og er nesten alltid godartede. Som regel vil man fjerne polyppene slik at de ikke utvikler seg i mer alvorlig retning. Polyppen fjernes ved at man legger en slynge (snare) rundt den og brenner den av. Dette er helt smertefritt.

​

Komplikasjoner

Det er svært sjelden at det skjer komplikasjoner etter fjerning av polypper. Blødning er sjelden og vil som regel stoppe av seg selv. Kommer det imidlertid mye blod etter fjerning av tykktarmspolypper, må du søke lege. Perforasjon (hull på tarmen)er en brannskade i tarmveggen og arter seg som ømhet og smerte magen. Dette kommer oftest etter et døgn eller to, og du bør i så fall søke lege.

​

Kontroll av polypper

Dersom en polypp er over 1 cm stor eller det er flere polypper, vil vi som regel anbefale kontroll etter noen få år, som regel etter tre år.

​

​

Last ned bruksanvisning  ved tømming av tykktarmen med PicoPrep

Kontaktskjema.

Siden er laget & tilrettelagt av   Randabergweb    © 2018

Denne nettsiden bruker cookies (informasjonskapsler) på sine sider fra tredjeparts leverandører og skjemaoppdateringer. Trykk på knappen for å akseptere bruk av cookies.

Les mer om personvern her.

OK